Uztailaren 3an, 17:00etatik 19:30era

2007-2009 jaiotakoak

Eskaera bakoitzeko pertsona bat onartuko da. Izen eman nahi diren pertsona beste, eskaera orri bete behar dira. Eskaera batean, bi pertsona edo gehiagoren izenak baleude eta kopuru maximoa gaindituko balitz, soilik, eskaeran agertzen den lehen izena onartuko da.
Bide hau erabiliko da edozein informazio bideratzeko
Guraso edo tutorearen baimena
Nire seme-alabari argazkiak ateratzeko baimena ematen dut OHARRA: Eskaera orri honetako datu pertsonalak dagokionaren onespenarekin jasotzen dira eta Bergarako Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko ditu. Argazkiak Uretako Indusketa Arkeologikoaren promoziorako soilik erabiliko dira. Datu horiek bakarrik kudeaketarako erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo hirugarrenei laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie abenduaren 13ko 15 / 1999 Lege Organikoan, Datu Pertsonalen Babesari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute ondorengo helbidera zuzenduta: Bergarako Udala – San Martin Agirre plaza 1 - 20.570 Bergara.
NAN zenbakia letra gabe