PLAZA MUGATUAK EGONGO DIRA

Eskaintzen diren plazak baino eskaera gehiago badaude, zozketa egingo da!

Uztailaren 9tik 13ra 9:00tik 14:00ra

Parte hartuko duen seme edo alabaren izena
Seme edo alabaren jaoitze eguna
Kontaktua izateko telefonoa
Bide hau erabiliko da kontaktuetarako
Transferentzia egin izanaren ziurtagiria, parte hartuko duen pertsonaren izen abizenarekin. - Laboral kutxa: 3035 0009 16 0090900017 - Kutxabank: 2095 5070 71 1062071534
Fitxategiak 4 MB baino txikiagoak izan behar dira.
Baimendutako fitxategi motak: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Guraso edo tutorearen baimena
Nire seme-alabari argazkiak ateratzeko baimena ematen dut OHARRA: Eskaera orri honetako datu pertsonalak dagokionaren onespenarekin jasotzen dira eta Bergarako Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko ditu. Argazkiak Kanpamentu Teknologikoen promoziorako soilik erabiliko dira. Datu horiek bakarrik kudeaketarako erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo hirugarrenei laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie abenduaren 13ko 15 / 1999 Lege Organikoan, Datu Pertsonalen Babesari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute ondorengo helbidera zuzenduta: Bergarako Udala – San Martin Agirre plaza 1 - 20.570 Bergara.
Seme edo alabaren, guraso edo tutorearen izen abizena
NAN zenbakia letra gabe