Le Service des Amis du Musée Laboratorium souhaite proposer à l’ensemble de la société des informations sur le musée et lui donner les moyens d’une participation plus active et plus directe à la vie du Musée.

Halaber, jakinean geratzen naiz udalak inprimaki honen bidez jasoko dituen datu pertsonalak Bergarako Udalak behar bezala baimendutako fitxategietan sartuko dituela, eta datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dudala ondorengo helbidera zuzenduta: Bergara Udala.- San Martin Agirre plaza, 1 - 20570 Bergara. Datu horiek informazioa emateko bakarrik erabiliko direla, baina beste administrazio publikoei edo hirugarrenei laga edo jakinarazi ahal izango zaizkiela abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan, Datu Pertsonalen Babesari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan.